Jordvärme
Stäng ×

Låt oss hjälpa dig att ta hand om dina saker. Vi har 25 års erfarenhet som gör att du kan vara säker på att dina saker tas om hand om på det bästa möjliga sättet. Använd formuläret för att kontakta oss så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  EkoEnergi logotyp medium

  Jordvärme

  Jordvärme är en hållbar och effektiv metod för att värma upp och kyla ner ditt hem genom att utnyttja den naturliga värmen i marken. Genom att använda en värmepump kan jordvärme omvandla den lagrade energin i marken till användbar värme eller kyla för ditt hem.

  Vad är jordvärme?

  Jordvärme är en hållbar uppvärmningsmetod som använder sig av den stabila temperaturen i marken för att värma upp och kyla ner byggnader. Detta system fungerar genom att installera ett nätverk av rör, kända som en markkollektor, under jordytan. Dessa rör fylls med en vätska som cirkulerar genom systemet och absorberar den naturliga värmen från jorden.

  På ett konstant djup håller marken en jämn temperatur, vanligtvis runt 10°C i Sverige, tack vare solenergi som lagras i marken. När vätskan i markkollektorn har absorberat denna värme transporteras den till en värmepump placerad inomhus. Värmepumpen fungerar sedan genom att öka vätskans temperatur till en högre nivå, som är tillräcklig för att värma upp byggnaden.

  Denna uppvärmda luft eller vatten fördelas sedan genom byggnadens uppvärmningssystem, såsom golvvärme, radiatorer eller ett system för luftventilation. En av de största fördelarna med jordvärme är dess effektivitet. För varje enhet elektricitet som används för att driva systemet, kan jordvärmen producera fem enheter värmeenergi. Detta gör jordvärme till en mycket kostnadseffektiv och miljövänlig uppvärmningskälla. Dessutom är den ett pålitligt system eftersom markens temperatur är konstant och oberoende av årstid, vilket säkerställer en stabil och jämn värmetillförsel till din fastighet.

  Hur fungerar jordvärme?

  Jordvärme är en hållbar och energieffektiv lösning för uppvärmning och kylning av ditt hem, som utnyttjar den stabila temperaturen lagrad i marken. Detta system består vanligtvis av markkollektorer, en värmepump och ett värmefördelningssystem. Markkollektorn, som kan installeras antingen vertikalt eller horisontellt beroende på markförhållandena och tillgängligt utrymme, cirkulerar en blandning av vatten och glykol för att absorbera jordens naturliga värme. Denna värme transporteras sedan till värmepumpen inomhus, som höjer temperaturen och distribuerar den genom ditt hem via det befintliga värmefördelningssystemet.

  Jordvärmepump – hur fungerar den?

  En jordvärmepump är en del av ett energieffektivt system som utnyttjar markens stabila temperatur för att värma upp och kyla ner byggnader. Systemet består av en markkollektor där en vätska cirkulerar och absorberar jordens värme. Denna värme förs sedan till jordvärmepumpen inomhus.

  I jordvärmepumpen höjs temperaturen på den absorberade värmen genom ett ångkompressionskylsystem. Denna process involverar kompression och kondensation av vätskan för att öka dess temperatur, vilket sedan används för att värma upp byggnadens inre genom dess värmesystem.

  Effektiviteten hos en jordvärmepump uttrycks genom Coefficient of Performance (COP), ett mått som beskriver mängden utvunnen värmeenergi i förhållande till den mängd elektrisk energi som förbrukas. Generellt sett kan en jordvärmepump ha en COP mellan 4 och 5, vilket innebär att för varje kilowatt (kW) elektricitet som används, genereras 4 till 5 kW värmeenergi. Denna höga energieffektivitet gör jordvärmepumpar till ett perfekt miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ för både uppvärmning och kylning av bostäder.

  Fördelar med jordvärme

  Att installera en värmepump i ditt hem kommer med en rad fördelar: den reducerar kostnaderna för uppvärmning, bidrar till lägre utsläpp av koldioxid och levererar pålitlig värme samt kyla med ett minimalt behov av underhåll. Detta energieffektiva system bidrar till en hållbar miljö samtidigt som det ökar komforten i ditt hem.

  • Låga driftkostnader: Jordvärme är mycket energieffektivt jämfört med traditionella uppvärmningssystem, vilket resulterar i lägre energikostnader över tid.
  • Miljövänligt: Jordvärme är en förnybar energikälla som minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar därmed till lägre koldioxidutsläpp och mindre miljöpåverkan.
  • Stabil värmeleverans: Jordens temperatur är konstant på djupet, vilket innebär att jordvärme kan leverera en jämn och pålitlig värme året runt.
  • Lång livslängd och minimalt underhåll: Jordvärmesystem har en lång livslängd, ofta över 25 år för själva värmepumpen men mycket längre för markkollektorn, och kräver minimalt med underhåll vilket minskar de långsiktiga kostnaderna och besvären.
  • Ökad fastighetsvärde: Installation av jordvärme kan öka värdet på din fastighet eftersom det är en attraktiv och modern uppvärmningslösning för potentiella köpare.
  • Komfort: Jordvärme ger en jämn och behaglig inomhustemperatur och kan även användas för kylning under varma månader.
  • Stöd och subventioner: I Sverige finns det ekonomiskt stöd och subventioner tillgängliga för installation av energieffektiva värmesystem som jordvärme.

  Hur underhåller man en jordvärmepump?

  Att underhålla en jordvärmepump är viktigt för att säkerställa dess långsiktiga effektivitet och funktion. Här är några grundläggande steg för att underhålla din jordvärmeanläggning:

  • Rengör eller byt ut filtren regelbundet: Precis som med andra värmepumpsystem är det viktigt att hålla luftfiltren rena för att säkerställa effektiv luftflöde och systemeffektivitet. Kontrollera filtren varje månad och rengör eller byt ut dem vid behov.
  • Kontrollera systemets inställningar: Se över termostat inställningarna för att säkerställa att de matchar dina uppvärmnings- och kylbehov. Felaktiga inställningar kan leda till onödig energianvändning och högre kostnader.
  • Se över köldbärarvätskan: Köldbärarvätskan i jordvärmeanläggningen bör ha rätt tryck och vara fri från föroreningar. Detta bör kontrolleras av en kvalificerad servicetekniker vid den årliga servicen.
  • Genomför årlig service: Det är rekommenderat att anlita en certifierad tekniker för att utföra en årlig service av din jordvärmepump. Teknikern kommer att kontrollera systemets alla delar, inklusive köldbärarvätskans nivå och kvalitet, pumpens funktion, och alla elektriska anslutningar.
  • Lyssna efter ovanliga ljud: Om du hör ovanliga ljud från din jordvärmepump, kontakta en servicetekniker. Ovanliga ljud kan vara tecken på att något är fel med anläggningen.
  • Kontrollera och rengör värmepumpens komponenter: Det kan inkludera rengöring av fläktar och kontroll av elektriska komponenter för korrosion eller slitage.

  Jordvärme, kostnad, pris och besparing

  Att överväga jordvärme som uppvärmningssystem för ditt hem kan kännas som ett stort steg, men det är en investering som kan leda till betydande besparingar. Installationen av ett jordvärmesystem kan kosta runt 150.000 kronor, men priset varierar beroende på din fastighets storlek och specifika behov. Kom ihåg att priset på jordvärmepumpen spelar en stor roll i den totala kostnaden, så välj en modell som passar ditt hems behov. Vi på EkoEnergi är här för att hjälpa er att hitta det som passar efter era behov. Även om startavgiften kan verka hög, kan du förvänta dig att dina uppvärmningskostnader minskar avsevärt, ofta med upp till 70-80%, vilket gör jordvärme till en smart långsiktig investering. Att välja jordvärme innebär inte bara att du sparar pengar varje år utan också att du bidrar till en mer hållbar framtid.

  FAQ

  Hur fungerar jordvärme?
  Jordvärme utnyttjar markens konstanta temperatur genom att cirkulera en vätska i underjordiska rör för att värma upp eller kyla ner ditt hem. Denna metod ger effektiv uppvärmning och kylning med hjälp av markens jämnvarma klimat.

  Vad kostar det att installera jordvärme?
  Kostnaden kan variera beroende på olika faktorer men inkluderar installation av markslangar och en värmepump. Många kan dra nytta av statliga bidrag som minskar den totala kostnaden. Kontakta oss för en offert.

  Är jordvärme miljövänligt?
  Jordvärme är mycket miljövänligt eftersom det minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar till lägre koldioxidutsläpp.

  Kan jordvärme kyla mitt hus under sommaren?
  Jordvärme kan användas för att kyla ditt hem under de varmare månaderna genom att omvända processen och föra bort värme från ditt hus till marken.

  Hur djupt ska man gräva för jordvärme?
  För jordvärme bör markkollektorns slang grävas ner till ett djup av cirka 0,8 meters för att uppnå optimal energiabsorption. Hur lång slang som behövs varierar beroende på din fastighets storlek och energibehov, men vanligtvis krävs mellan 300 till 500 meter slang för en genomsnittlig villa. Det exakta djupet och slanglängden bör fastställas av en certifierad installatör för att säkerställa systemets effektivitet.

  Vad kostar en jordvärmepump?
  Priset på en jordvärmepump varierar beroende på modell och storlek, med kostnader som typiskt ligger mellan 75 000 och 125 000 kronor. När du inkluderar arbetskostnaden för installation kan det totala priset öka till mellan 100 000 och 200 000 kronor. Att investera i en jordvärmepump kan verka dyrt, men det är en effektiv metod för att spara pengar på lång sikt genom lägre uppvärmningskostnader. Den exakta besparingen i kronor beror på dina nuvarande uppvärmningskostnader och hur väl ditt hem är isolerat. Kontakta oss för en gratis offert idag. 

  Vad krävs för att installera jordvärme?
  Du behöver tillräckligt med markyta för att installera markslangarna och ett system som är kompatibelt med ditt hus. En professionell bedömning rekommenderas för att avgöra om ditt hem är lämpligt för jordvärme. Kontakta oss idag för mer information och frågor.

  Hur lång är livslängden på ett jordvärmesystem?
  Ett välunderhållet jordvärmesystem kan ha en livslängd på över 25 år för värmepumpen och upp till 50 år för markkollektorer. Genom att integrera jordvärme som en del av ditt hem eller din fastighets uppvärmningslösning, kan du dra nytta av en hållbar, kostnadseffektiv och långsiktig energilösning. Inte bara kommer du att minska din miljöpåverkan och energikostnader, men du kommer också att öka komforten och värdet på din fastighet. Med jordvärme tar du ett steg mot en grönare och mer hållbar framtid.

  Hur anpassar ni värmepumpslösningar efter mitt hem?
  Vi på EkoEnergi utför en grundlig översyn av din bostads uppvärmningsbehov för att kunna välja den mest energisnåla lösningen. Vi tar hänsyn till hur mycket el din bostad förväntas förbruka och kostnaden för installation. Vårt team av experter är specialiserade på att snabbt förstå och anpassa värmepumpslösningar efter just ditt hus unika behov.

  Erbjuder ni hembesök innan installation?
  Vi erbjuder kostnadsfria hembesök för att säkerställa att du får en så korrekt och rättvis offert som möjligt. Under hembesöket bedömer vi ditt hems specifika förutsättningar och behov för att kunna erbjuda den bästa möjliga lösningen för just dig.

  Vilka finansieringsmöjligheter erbjuder ni för installation av nytt värmesystem?
  Vi samarbetar med Wasa Kredit för att erbjuda dig marknadens bästa avbetalningsvillkor för ditt nya värmesystem. Detta gör det möjligt för dig att investera i en energieffektiv lösning utan att behöva betala hela summan direkt.

  Erbjuder ni någon garanti på installationen och produkterna?
  Våra installatörer är certifierade och vi erbjuder full garanti på både arbete och produkt enligt respektive fabrikats standarder. Detta innebär att du kan känna dig trygg med att din investering är skyddad och att eventuella problem kommer att hanteras professionellt.

  Vad ingår i ett serviceavtal hos EkoEnergi för min värmepump?
  Vårt serviceavtal innefattar årlig service för att säkerställa anläggningens effektivitet och förlänga dess livslängd. Under en service kopplar vi in oss för att mäta tryck och temperaturer, kontrollerar överhettning och underkylning samt hetgastemperatur. Detta görs för att undvika sämre verkningsgrad och högre driftskostnader som kan orsakas av igensatta förångare eller kondensorer. Vidare inkluderar serviceavtalet:

  • Kontroll av givare.
  • Rensning av filter/silar.
  • Luftning av varmvattentank.
  • Påfyllning av vatten i radiatorsystem.

  Efter avslutad service överlämnas ett protokoll med eventuella anmärkningar och förslag på åtgärder. Regelbunden service är också nödvändig för att behålla eventuella garantier på värmepumpen. Genom att beställa service under sommarhalvåret undviks driftstörningar under vintern. Serviceavtalet ger dessutom tillgång till jourtjänster och prioritetsgaranti. Våra servicetekniker är erfarna och har nödvändiga behörigheter för att hantera värmepumpar, inklusive kylbehörighet klass 1 och oftast elbehörighet. Kontakta oss för om du är intresserad av ett serviceavtal. 

  Fyll i kontaktformuläret för att boka service. Tyvärr kan vi inte boka service via telefon då vi oftast är utanför kontoret dagtid.

  Kontakt

  För snabb serice, skriv i kontaktformuläret!

   Meny

   Kontakta oss

   Vi hjälper dig