Grundvattenvärme för miljöeffektiv uppvärmning | EkoEnergi
Stäng ×

Låt oss hjälpa dig att ta hand om dina saker. Vi har 25 års erfarenhet som gör att du kan vara säker på att dina saker tas om hand om på det bästa möjliga sättet. Använd formuläret för att kontakta oss så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  EkoEnergi logotyp medium

  Grundvattenvärme

  Grundvattenvärme utnyttjar naturens egna resurser för att erbjuda en stabil och kostnadseffektiv uppvärmning för ditt hem. Med vår teknologi kan du dra nytta av jordens konstanta temperaturer för att skapa en hållbar och miljövänlig värme. Vi värmer ditt hem med lösningar som minskar både dina uppvärmningskostnader och ditt koldioxidavtryck.

  Vad är grundvattenvärme?

  Grundvattenvärme är en effektiv och miljövänlig lösning för uppvärmning och ibland kylning av byggnader som utnyttjar den konstanta temperaturen i grundvattnet. Processen inleds med att vatten pumpas upp från en akvifer, vilket är en naturlig underjordisk vattenreservoar. Detta vatten har en relativt konstant temperatur året runt, vanligtvis mellan 7 och 12 grader Celsius i Sverige, vilket gör det till en idealisk och pålitlig värmekälla.

  Grundvattenvärme: En hållbar cykel för uppvärmning och varmvatten

  När grundvattnet har pumpats upp passerar det genom en värmeväxlare i en värmepump. I värmeväxlaren överförs värme från vattnet till värmepumpens köldmedium. Genom en kompressionscykel höjs temperaturen på köldmediet till en nivå som är tillräcklig för att värma upp byggnaden eller tillhandahålla varmvatten.

  Den nu uppvärmda luften eller vattnet fördelas därefter i byggnaden via dess värmedistributionssystem, som kan inkludera golvvärme, radiatorer eller ett system för luftburen värme. Efter att värmen har utvunnits leds det avkylda vattnet tillbaka till grundvattenlagret genom en åter infiltrationsbrunn. Detta steg är viktigt för att säkerställa att användningen av grundvattenresursen sker på ett hållbart sätt.

  Grundvattenvarme illustration

  Hur fungerar grundvattenvärme?

  Under ditt hus finns en osynlig energikälla: grundvattnet med sin konstanta

  temperatur. Genom att borra en brunn och använda en pump, kan detta vatten hämtas upp och dess värme överföras till ditt hem via en värmepump. Efter användning återförs det svalare vattnet tillbaka till marken, vilket skapar en hållbar energi krets. Detta system ger inte bara effektiv uppvärmning till låg kostnad men kan även användas för kylning under sommaren, vilk

  et gör det till en ekonomisk och miljövänlig lösning för ditt hem.

  Vad är för och nackdelar med grundvattenvärme?

  Precis som när man överväger vilket uppvärmningssystem som helst för sitt hem, är det viktigt att noggrant väga både de positiva aspekterna och de potentiella begränsningarna. Varje system erbjuder unika fördelar som kan passa olika behov och förutsättningar, men det finns även specifika nackdelar som måste beaktas för att göra ett välgrundat och informerat val som bäst matchar dina unika behov. 

  Fördelar med grundvattenvärme

  • Energisnål och kostnadseffektiv: Grundvattenvärme är mycket effektiv eftersom systemet utnyttjar den konstanta temperaturen i grundvattnet, vilket leder till lägre driftkostnader jämfört med traditionella uppvärmningssystem. 
  • Miljövänligt: Eftersom grundvattenvärme använder förnybar energi från marken minskar det beroendet av fossila bränslen och bidrar till lägre koldioxidutsläpp.
  • Pålitlig och stabil värmeleverans: Grundvattnets konstanta temperatur garanterar en stabil och pålitlig värmeleverans, oavsett årstid.
  • Lång livslängd: System för grundvattenvärme kan ha en lång livslängd, vilket gör dem till en långsiktig lösning för uppvärmning.

  Möjlighet till kylning: Många grundvattenvärmepumpar erbjuder även möjligheten att kyla byggnader under de varmare månaderna, vilket ger en extra fördel.

  Nackdelar med Grundvattenvärme

  • Hög uppstartskostnad: Installationen av ett grundvattenvärmesystem kan vara dyr på grund av behovet av borrning och den specialiserade utrustningen som krävs.Det är dock oftast billigare än traditionell bergvärme.
  • Begränsad tillgänglighet: Alla områden/fastigheter har inte tillgång till grundvatten i tillräckliga mängder eller på lämpligt djup, vilket kan begränsa möjligheten att installera systemet.
  • Påverkan på grundvattennivåer: Otillåten användning kan leda till förändringar i de lokala grundvattennivåerna, vilket understryker vikten av att genomföra noggranna planer och inhämta behöriga tillstånd från lokala myndigheter.
  • Risk för föroreningar: Om systemet inte underhålls korrekt kan det finnas en risk att föroreningar förs tillbaka till grundvattnet, vilket kan påverka dricksvattenkvaliteten.
  • Öppet system: Systemet är ”öppet” och bygger på att geologi och vatten är konstant. Sker förändringar kan systemet kräva mer underhåll eller reparation.

  Grundvattenvärme står ut som ett energieffektivt och miljövänligt val för uppvärmning av ditt hem, tack vare dess förmåga att leverera stabil och pålitlig värme. Men som med alla uppvärmningssystem finns det både fördelar och nackdelar att överväga. Bland de största fördelarna hittar vi systemets effektivitet och dess positiva effekt på miljön, vilket gör det till ett hållbart alternativ för framtiden. Dock är det viktigt att tänka på de uppstartskostnader som kommer med installationen av ett grundvattenvärmesystem, liksom behovet av tillgängligt grundvatten i ditt område. Potentiella miljöpåverkningar och underhållskrav är också viktiga faktorer att ha i åtanke.

  Innan du bestämmer dig för att installera grundvattenvärme, bör du noggrant överväga dessa aspekter för att säkerställa att det passar just dina behov och förutsättningar. Att väga de ekonomiska investeringarna mot de långsiktiga besparingarna och miljöfördelarna kan hjälpa dig att göra ett informerat val. Med rätt planering och förberedelse kan grundvattenvärme vara en utmärkt lösning för att hålla ditt hem varmt på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

  Vad krävs för att installera grundvattenvärme?

  För att installera ett grundvattenvärmesystem krävs tillgång till ett lämpligt akvifer samt beaktande av lokala lagar och förordningar gällande användningen av grundvatten, dvs tillstånd. Det är även viktigt att systemet planeras och installeras av erfarna installatörer för att garantera en effektiv och hållbar användning över tid.

  Har du redan en brunn?

  Om du redan har en borrbrunn med ett starkt flöde av grundvatten, kan detta vara den perfekta lösningen för att omvandla din brunn till en effektiv värmekälla för ditt hem. Med en specialdesignad pump som leder vattnet genom en värmeväxlare i din värmepump, kan du producera värme till dina radiatorer samt varmvatten för hushållets behov. För de som inte redan har en brunn finns alltid alternativet att borra en ny för att utnyttja grundvattenvärmen. Denna lösning erbjuder inte bara pålitlig uppvärmning med minimala driftskostnader utan ger dig också möjligheten att använda det extra vattnet till att vattna din trädgård, vilket kan bidra till en minskad vattenförbrukning. Dessutom är de fysiska ingreppen i din trädgård minimala. 

  FAQ

  Vad är grundvattenvärme och hur fungerar det?
  Grundvattenvärme är ett uppvärmningssystem som utnyttjar den konstanta temperaturen i grundvattnet för att värma upp ditt hem. En pump transporterar vattnet till en värmeväxlare i värmepumpen, där energin omvandlas till värme för radiatorer och varmvatten.

  Kan jag använda min befintliga brunn för grundvattenvärme?
  Om din befintliga brunn har tillräckligt med vattenflöde och kvalitet av grundvatten, kan den anpassas för att bli en effektiv värmekälla med hjälp av grundvattenvärme.

  Vad kostar det att installera ett system för grundvattenvärme?
  Kostnaden för installation av grundvattenvärme varierar beroende på flera faktorer, inklusive djupet på din befintliga eller nya brunn och storleken på ditt uppvärmningssystem. Kontakta oss på EkoEnergi för en skräddarsydd offert baserad på dina specifika behov.

  Hur mycket kan jag spara på att installera grundvattenvärme?
  Grundvattenvärme är känt för sin låga driftskostnad jämfört med traditionella uppvärmningssystem. Besparingarna varierar beroende på ditt nuvarande system och användning, men många kunder upplever en betydande minskning av sina uppvärmningskostnader.

  Behöver jag ett tillstånd för att installera grundvattenvärme?
  I vissa fall kan det krävas tillstånd för borrning av ny brunn eller förändring av en befintlig. Vi på EkoEnergi kan hjälpa dig att navigera i de regelverk som gäller för just din situation. Kontakta oss idag så hjälper vi dig. 

  Hur påverkas min trädgård av installationen?
  Ingreppen i din trädgård är minimala. Vi strävar efter att genomföra installationen med så lite störning som möjligt och återställer alltid området till dess ursprungliga skick efter avslutat arbete.

  Hur lång är livslängden på ett grundvattenvärmesystem?
  Ett väl underhållet grundvattenvärmesystem kan ha en livslängd på 20 år eller mer, och då menar vi själva värmepumpen. Borrhålen kan ha mycket längre livslängd än så. Beroende på komponenternas kvalitet och regelbundet underhåll.

  Erbjuder EkoEnergi service och underhåll för grundvattenvärmesystem?
  Vi på EkoEnergi erbjuder full service och underhåll för alla märken av grundvattenvärmepumpar, för att säkerställa att ditt system fungerar effektivt över tid. För mer information eller för att boka ett kostnadsfritt hembesök, tveka inte att kontakta oss på EkoEnergi. Vi är här för att hjälpa dig att hitta den mest energieffektiva och kostnadseffektiva uppvärmningslösningen för ditt hem.

  Fyll i kontaktformuläret för att boka service. Tyvärr kan vi inte boka service via telefon då vi oftast är utanför kontoret dagtid.

  Kontakt

  För snabb serice, skriv i kontaktformuläret!

   Meny

   Kontakta oss

   Vi hjälper dig