Få offert
Värmepumpar – omvandla energi med en ny värmepump och spara pengar
Stäng ×

Få offert

Låt oss hjälpa dig att ta hand om dina saker. Vi har 25 års erfarenhet som gör att du kan vara säker på att dina saker tas om hand om på det bästa möjliga sättet. Använd formuläret för att kontakta oss så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  Värmepumpar – omvandla energi med en ny värmepump och spara pengar

  Vi installerar marknadens effektivaste värmepumpar

  Bergvärme

  Har du en borrad brunn med bra vattenflöde av grundvatten kan den också bli din nya värmekälla. En pump pumpar vatten till värmeväxlaren i värmepumpen som producerar radiatorvärme och varmvatten. Du kan också välja att borra en helt ny brunn för grundvattenvärme. Förutom trygg värme till mycket låg driftskostnad har du även möjligheten att få vatten för gräsmattorna och kan minska din vattenförbrukning. Ingreppen i din trädgård blir små.

  Jordvärme

  Här utnyttjas den lagrade solvärmen som finns på ca en meters djup. En slang grävs ned och i den cirkulerar en giftfri vätska som värms upp några grader av den omgivande jorden. Genom komprimering i värmepumpen höjs temperaturen på vätskan och värmen överförs till dina element. Värmeenergin kan även användas för att värma tappvarmvattnet. Normalt behövs en tomt på 250 – 400 kvadratmeter för slangen. Ytjordvärme finns hos tiotusen nöjda villaägare i hela Sverige. Skickliga grävare och installatörer ser till att ingreppen i tomten blir minimala. Ytjordvärme påverkar ej växtligheten.

  Värmepumpens egenskaper

  Värmepumpen – miljövänlig, ekonomisk och energibesparande uppvärmningsteknik

  Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den gratisenergin tas idag tillvara.

  Uppvärmning kräver energi. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant

  Använd den värmeenergi som finns

  Värmeenergi finns överallt runt oss. Det handlar bara om att kunna använda den utan att behöva tillföra alltför stora mängder energi utifrån. En värmepump kan dra nytta av en lagrad värmeenergi. Oavsett om det handlar om värmeenergi i luften (uteluft eller ventilationsluft), markens yt- eller djupskikt, berggrunden, grundvattnet eller i spillvatten finns energin där, redo att transporteras och omvandlas till ännu högvärdigare energi. Vilken typ av värmekälla som är lämpligast beror bl.a. på husets energibehov, vilket värmesystem som idag är installerat i huset och vilka förutsättningar som naturen runt huset erbjuder. Läs mer om olika värmekällor(jord, berg, luft..) under rubrikerna ovan!

  Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom

  I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan. I en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten, in i huset. Värmepumpen består av fyra huvuddelar; förångare, kondensor, expansionsventil (strypventil som minskar trycket) och kompressor (som höjer trycket). Dessa är förbundna med ett slutet rörsystem. I systemet cirkulerar ett köldmedium, som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i andra delar i gasform.

  Kokpunkten för olika vätskor varierar med trycket, ju högre tryck desto högre kokpunkt. Vatten kokar t.ex. vid +100°C vid normalt tryck. Höjer man trycket till det dubbla kokar vattnet vid +120°C. Halverar man trycket, kokar vattnet redan vid +80°C. Köldmedierna i värmepumpen fungerar likadant, deras kokpunkt ändras då trycket ändras. Deras kokpunkt ligger dock så lågt som ca -40°C vid atmosfärtryck. Därför kan de användas även vid låga temperaturer hos värmekällan.

  EkoEnergis uppgift

  EkoEnergis uppgift är, efter det kostnadsfria hembesöket, att beräkna vilken typ av uppvärmning som passar bäst i ditt hus. Är det bergvärme eller jordvärme? Klarar det sig med en luft-luftvärmepump eller är det en luft-vattenvärmepump som blir mest kostnadseffektiv? Därefter ska vi dimensionera anläggningen så vi hittar den bäst lämpade modellen. Installationen ska ge så stor besparing som möjligt, men ändå vara så prisvärd som möjligt vid installationen.

  Bergvärmepumpar

  IVT Geo 500

  IVT Geo 500 introducerar en helt ny användarupplevelse som är mer självklar än någonsin tidigare. Lika intuitiv som din smartphone – och med samma höga designnivå.

  IVT PremiumLine HQ

  Med IVT PremiumLine HQ introducerar vi nästa generations värmepumpar. Styrsystemet är förberett med Smartgrid. Det innebär att bergvärmepumpen kan kopplas direkt mot den nordiska elbörsen och själv anpassa så att den jobbar hårdast när elpriset är lägst.

  IVT Greenline HE

  IVT Greenline HE är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspump på både kalla och varma sidan. Det gör att elförbrukningen reduceras ytterligare vilket ger dig ännu lägre uppvärmningskostnader.

  Luft/ vattenvärmepumpar

  IVT AirX 400

  Det här är en ny generation luft/vattenvärmepumpar som sätter en ny standard när det gäller effektivitet. Faktum är att besparingen blir så stor att den kan jämföras med bergvärmepumpar. Skillnaden är att du slipper borra.

  IVT AirSplit

  IVT Air Split är en mångsidig värmepump. Den fungerar utmärkt som en fristående luft/vattenvärmepump, men kan också kopplas ihop med en befintlig värmekälla för att värma större ytor.

  Serviceavtal för din anläggning

  Vi servar alla märken på marknaden, och vi rekommenderar alltid 1 gång/år. Det bästa är att teckna ett serviceavtal. Vid en service, så kopplar vi in oss och mäter tryck och temperaturer, vi kontrollerar överhettning och underkylning samt hetgastemp. Samt rensar filter för att din anläggning skall må bra.

  Är du intresserad av ett serviceavtal? Läs mer här och kontakta oss idag.

  Kontakt

  Använd kontaktformuläret här intill så kontaktar vi dig så fort vi kan.

  EkoEnergi
  Klockarevägen 15
  234 35 Lomma
  Telefon 040 – 53 46 30
  Epost: info@ekoenergi.se

   Meny

   Kontakta oss

   Vi hjälper dig