Bergvärme i Malmö & Lund | Ekoenergi
Stäng ×

Låt oss hjälpa dig att ta hand om dina saker. Vi har 25 års erfarenhet som gör att du kan vara säker på att dina saker tas om hand om på det bästa möjliga sättet. Använd formuläret för att kontakta oss så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  EkoEnergi logotyp medium

  Bergvärme

  Bergvärme representerar idag en av de mest hållbara och energieffektiva metoderna för att värma upp och i vissa fall kyla ner ditt hem. Den här tekniken, som utnyttjar den stabila temperaturen från berggrunden djupt under våra fötter, erbjuder en lång rad fördelar jämfört med traditionella uppvärmningsmetoder. 

  Hur fungerar bergvärme?

  För att förstå hur bergvärme faktiskt fungerar börjar vi med att titta på värmepumpen. En bergvärmepump utnyttjar värmeenergin som lagras i berggrunden, vanligtvis 200 meter djupt eller mer under markytan. Denna värme överförs sedan till ditt hus via ett vattenburet värmesystem, vilket effektivt kan värma upp ditt hem under de kallare månaderna och även erbjuda kylning under sommaren.

  Hur går installationen av bergvärme till?

  Att installera bergvärme inleds med att borra ett hål ner till den nivå i marken som krävs för att optimalt kunna utnyttja temperaturen i berggrunden. Detta djup varierar, men ligger oftast mellan 100 och 200 meter, även om det ibland kan behövas djupare borrningar beroende på markens förhållanden och det specifika värmesystemets behov. När borrhålet är klart, installeras en så kallad kollektorslang i det. En speciell vätska leds genom denna slang för att samla upp den konstanta värmen från berggrunden. Denna absorberade energi omvandlas sedan av bergvärmepumpen till värme eller kyla som kan användas i huset, vilket gör hela systemet extremt energieffektivt.

  Vad är fördelarna med bergvärmepump?

  Det finns många fördelar med att ha en bergvärmepump som energikälla i ditt hem, såsom minskade uppvärmningskostnader, lägre koldioxidutsläpp, en stabil och pålitlig värmekälla, minimalt underhåll och möjligheten att både värma och kyla bostaden på ett energieffektivt sätt. Vi går igenom dessa fördelar mer detaljerat nedan, vilket understryker varför bergvärme utgör ett smart och hållbart val för varje hem. 

  • Energibesparingar: Bergvärme står ut som en betydligt mer energieffektiv lösning jämfört med system baserade på direktverkande el. Genom att välja bergvärme kan du uppleva en betydande minskning av dina energikostnader, ofta upp till 70-80%. För att sätta detta i perspektiv: om ditt hushåll för närvarande spenderar 20 000 kr årligen på uppvärmning med direktverkande el, kan en övergång till bergvärme minska dessa kostnader till ungefär 4 000 – 6 000 kr. Det är viktigt att notera att dessa siffror är ungefärliga och kan variera beroende på faktorer som husets storlek, isoleringsgrad och det lokala klimatet.
  • Längre livslängd: En bergvärmepump har vanligtvis en livslängd på cirka 20 till 25 år, medan det underjordiska rörsystemet kan hålla i 50 år eller mer. Med regelbundet underhåll och en korrekt installation kan man förlänga livslängden ytterligare. 
  • Miljövänligt: Genom att använda förnybar energi från berget minskar bergvärmen koldioxidutsläppen jämfört med fossila bränslen.
  • Möjlighet till kylning: Förutom att värma upp ditt hus, kan bergvärmepumpen även användas för att erbjuda kyla under de varmare månaderna, vilket ger ett bekvämt inomhusklimat året om.

  Installation och Underhåll

  När det kommer till bergvärme, är det viktigt att anlita en erfaren och kvalificerad installatör och detta hjälper vi er med. Denna process inkluderar inte bara borrningen av borrhålet utan också installationen av bergvärmepump samt integrationen med husets befintliga värmesystem. Korrekt installation är avgörande för systemets effektivitet och långsiktiga prestanda. Här på EkoEnergi har vi många års erfarenhet och hjälper dig från början till slut.

  Hur underhåller man bergvärmepumpen?

  Underhållet av ett bergvärmesystem är relativt lågt. Det är dock viktigt att regelbundet kontrollera systemet och utföra service på bergvärmepumpen för att säkerställa optimal prestanda. Ett välunderhållet system kan erbjuda stabila temperaturer i ditt hem, samtidigt som det minimerar risken för kostsamma reparationer i framtiden.

  Hur kan bergvärme bli en lönsam och hållbar investering för ditt hem? 

  Kostnaden för bergvärme kan ibland vara högre än andra uppvärmningsalternativ. Detta beror främst på kostnaden för borrningen och installation av värmepump. En investering i bergvärme kan bli långsiktiga besparingarna på uppvärmningskostnader. För många husägare kan bergvärme betala tillbaka sig självt över tid genom lägre energiförbrukning.

  I Sverige finns det dessutom ofta olika former av stöd och subventioner tillgängliga för de som väljer att installera energieffektiva uppvärmningssystem som bergvärme. Detta kan göra att en installation av bergvärme till ett ännu mer attraktivt alternativ för hållbar uppvärmning.

  Bergvärme erbjuder en hållbar, effektiv och kostnadseffektiv lösning för uppvärmning och kylning av ditt hem. Med dess förmåga att utnyttja förnybar energi från berget, dess långa livslängd, och potentialen för betydande energibesparingar, representerar bergvärme en framtidssäker investering för svenska husägare. Genom att välja bergvärme kan du inte bara minska ditt hems miljöpåverkan utan också njuta av ett bekvämt inomhusklimat året om, oavsett utomhustemperatur.

  Bergvärme jämfört med vattenburen värme och jordvärme

  Överväger du olika uppvärmningsmetoder för ditt hem? Då tycker vi att det är viktigt att du förstår skillnaden mellan bergvärme, vattenburen värme och jordvärme. Var och en av dessa har nämligen sina egna fördelar och nackdelar som vanligtvis kan påverka beslut beroende på dina specifika behov och förutsättningar. 

  Bergvärme

  Bergvärme är känt för sin höga energieffektivitet och låga driftkostnader på lång sikt. Systemet använder bergvärmepumpar för att utnyttja den konstanta temperaturen i berggrunden, vilket resulterar i effektiv uppvärmning och kylning av huset. Installationen av bergvärme kräver dock en borrning, vilket kan vara kostsamt. Men denna kostnad kan ofta uppvägas av de långsiktiga besparingarna på grund av systemets effektivitet och låga underhållskrav som gör att du kan spara upp till 80 procent av energiförbrukningen för värme och vatten.

  Vattenburet värmesystem

  Vattenburen värme, å andra sidan, kan drivas av olika energikällor, inklusive el, gas, olja, eller förnybara resurser som solenergi. Denna typ av värme cirkulerar varmt vatten genom rör och radiatorer för att värma upp ett hus. Medan vattenburen värme erbjuder flexibilitet i energi val, kan effektiviteten och de långsiktiga kostnaderna variera beroende på den valda energikällan. Vattenburna system kan också kräva mer regelbundet underhåll jämfört med bergvärmesystem. Vill du lära dig mer om vattenburen värme? Besök vår sida om vattenburna värmesystem för att utforska hur olika energikällor kan effektivisera din uppvärmning och lära dig om underhållet som krävs för optimal drift.

  Jordvärme

  Jordvärme liknar bergvärme i att den utnyttjar den stabila temperaturen från marken, men istället för att borra djupt in i berggrunden, installeras jordvärme närmare ytan. Även om jordvärme kan vara mindre kostsamt att ha än bergvärme, kan dess effektivitet påverkas av markförhållandena och klimatet i området. Jordvärme är dock fortfarande mer energieffektivt än traditionella uppvärmningsmetoder och erbjuder liknande fördelar som bergvärme i form av lägre driftskostnader och miljöpåverkan.Vill du lära dig mer om jordvärme finner du mer information här.

  FAQ

  Hur fungerar bergvärme?
  Bergvärme utnyttjar den lagrade värmeenergin i berggrunden genom att cirkulera en vätska i kollektorslangen ner i ett borrhål, vanligtvis cirka 200 meter djupt. Vätskan värms upp av berget och pumpas tillbaka till bergvärmepumpen i huset, där värmeenergin överförs till husets vattenburet värmesystem.

  Kan jag få bidrag för att installera bergvärme i Sverige?
  I Sverige finns det möjlighet att ansöka om olika typer av bidrag och subventioner för installation av bergvärme. Detta som en del av regeringens åtgärder för att främja användningen av förnybar energi och minska koldioxidutsläppen. Kontakta Kontakta oss  eller din lokala kommun för att få ytterligare information om vilka bidrag som finns tillgängliga.

  Är bergvärme ett bra alternativ till direktverkande el?
  Bergvärme är ett utmärkt alternativ eftersom det ger en mer energieffektiv och miljövänlig uppvärmning. Bergvärme kan sänka dina uppvärmningskostnader avsevärt jämfört med andra konventionella uppvärmningsmetoder. Kontakta oss för ett gratis offert förslag.

  Vilka är fördelarna med bergvärme?
  Fördelarna med bergvärme inkluderar lägre uppvärmningskostnader, låg miljöpåverkan, lång livslängd på systemet, minimalt underhåll och en jämn och behaglig värme i huset. Bergvärme utnyttjar förnybar energi vilket gör det till ett hållbart val.

  Vad krävs för att kunna installera bergvärme i mitt hus?
  För att installera bergvärme behöver du ha tillräckligt med utrymme runt ditt hus, en allmän regel är att du bör ha minst 10 till 20 kvadratmeter ledigt utrymme. Detta utrymme är nödvändigt för att ge plats åt borr-utrustningen och för att tillåta säker och effektiv tillgång till borrningsplatsen. Installationen bör utföras av våra certifierade installatörer för att säkerställa att allt görs korrekt och att systemet anpassas efter ditt hus.

  Kan bergvärme användas för att kyla ner mitt hus under sommaren?
  Många moderna bergvärmepumpar har funktionen för fri kyla, vilket innebär att de kan använda den svala temperaturen från berggrunden för att kyla ner ditt hus under varma sommardagar, vilket ger en behaglig inomhustemperatur. För mer information, kontakta oss idag. 

  Vilka är de långsiktiga kostnaderna och underhållet för ett bergvärmesystem?
  Även om kostnaden för att installera ett bergvärmesystem kan kännas hög till en början, är de långsiktiga fördelarna betydande. Jämfört med äldre uppvärmningssystem som direktverkande el, oljeeldade pannor eller gaspannor, erbjuder bergvärme betydligt lägre driftkostnader. Dessa äldre system tenderar att vara mindre energieffektiva och resulterar ofta i högre energiräkningar och ökad miljöpåverkan. Dessutom kräver bergvärmesystem minimalt med underhåll och har en imponerande lång livslängd, vilket gör dem till en långsiktig och kostnadseffektiv investering.

  Passar bergvärme alla typer av fastigheter?
  Bergvärme passar de flesta typer av fastigheter, men det är viktigt att göra en ordentlig förundersökning för att säkerställa att ditt hem är lämpligt för bergvärme. Faktorer som påverkar inkluderar husets storlek, isolering, uppvärmningsbehov och markförhållanden.

  Hur lång är livslängden på ett bergvärmesystem?
  Livslängden för ett bergvärmesystem är vanligtvis lång, där värmepumpen kan hålla i 20-25 år och det underjordiska rörsystemet i 50 år eller mer. Korrekt installation och regelbundet underhåll kan förlänga dessa tidsramar ytterligare.

  När är det lönsamt med bergvärme?
  Att investera i bergvärme blir lönsamt om du har högt energibehov, byter från ett dyrt uppvärmningssystem, står inför höga energipriser, bor i ett välisolerat hus med tillräckligt utrymme för borrning, och ser det som en långsiktig investering. Lönsamheten ökar om du kan utnyttja statliga bidrag eller skattelättnader. Bergvärme är mest ekonomiskt för de som planerar att bo kvar länge i sin fastighet och därmed dra nytta av de lägre driftskostnaderna över tid.

  Anpassar ni era värmepumpslösningar efter vårt hem?
  Vi på EkoEnergi utför alltid en grundlig översyn av din bostads uppvärmningsbehov för att kunna välja den mest energisnåla lösningen. Vi tar hänsyn till hur mycket el din bostad förväntas förbruka och kostnaden för installation. Vårt team av experter är specialiserade på att snabbt förstå och anpassa värmepumpslösningar efter just ditt hus unika behov.

  Erbjuder ni hembesök innan installation?
  Vi erbjuder kostnadsfria hembesök för att säkerställa att du får en så korrekt och rättvis offert som möjligt. Under hembesöket bedömer vi ditt hems specifika förutsättningar och behov för att kunna erbjuda den bästa möjliga lösningen för just dig.

  Vilka finansieringsmöjligheter erbjuder ni för installation av nytt värmesystem?
  Vi samarbetar med Wasa Kredit för att erbjuda dig marknadens bästa avbetalningsvillkor för ditt nya värmesystem. Detta gör det möjligt för dig att investera i en energieffektiv lösning utan att behöva betala hela summan direkt.

  Erbjuder ni någon garanti på installationen och produkterna?
  Våra installatörer är certifierade och vi erbjuder full garanti på både arbete och produkt enligt respektive fabrikats standarder. Detta innebär att du kan känna dig trygg med att din investering är skyddad och att eventuella problem kommer att hanteras professionellt.

  Fyll i kontaktformuläret för att boka service. Tyvärr kan vi inte boka service via telefon då vi oftast är utanför kontoret dagtid.

   

  Kontakt

  För snabb serice, skriv i kontaktformuläret!

   Meny

   Kontakta oss

   Vi hjälper dig