Service och reparation av värmepumpar i Skåne | EkoEnergi
Stäng ×

Låt oss hjälpa dig att ta hand om dina saker. Vi har 25 års erfarenhet som gör att du kan vara säker på att dina saker tas om hand om på det bästa möjliga sättet. Använd formuläret för att kontakta oss så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  EkoEnergi logotyp medium

  Service på din anläggning är viktig för att er anläggning skall hålla i många år

  Sveriges och Skånes största IVT-återförsäljare

  Service ger er anläggning längre livstid och en lägre totalkostnad

  Vi servar alla märken på marknaden, och vi rekommenderar alltid service 1 gång/år. Det bästa är att teckna ett serviceavtal. Vid en service, så kopplar vi in oss och mäter tryck och temperaturer, vi kontrollerar överhettning och underkylning samt hetgastemp.

  Detta gör vi vid en service för att igensatta förångare eller kondensorer kan bidra till sämre verkningsgrad och högre driftskostnader. Fel temperaturer, fel överhettning eller underkylning tyder ofta på att där är något fel i maskinen och detta kan i slutändan leda till högre reparationskostnader än om felet åtgärdas vid tidigt skedde. Övriga servicepunkter, i tillämpliga delar:

  • Kontrollera givare
  • Rensa filter/silar
  • Lufta varmvattentank
  • Fyll på vatten i radiatorsystem

  Efter genomgången service så överlämnas protokoll med eventuella anmärkningar och förslag på åtgärder till beställaren.
  För att behålla de garantier som medföljer vissa värmepumpar måste regelbunden service göras på din värmepump. Serviceprogrammet är utformat för att vid rätt tillfälle kontrollera och värmepumpens funktion och minska risken för driftstopp.

  Beställ gärna service under sommarhalvåret så undviker du driftsstörningar under vinterhalvåret då vi har som mest att göra. Serviceavtalet ger dig även tillgång till jour och prioritetsgaranti. Våra servicetekniker har mångårig erfarenhet av värmepumpar. De har kylbehörighet klass 1 och oftast även elbehörighet.

  Kostnader

  Årligt serviceavtal:

  • villa värmepump 2600:-/år
  • Luft-luft 2600:-/år
  • fastighetsvärmepump pris offereras

  Löpande service:

  Körersättning och körtid debiteras från närmsta service ställe.
  Timdebitering 1050:-/h plus moms (minsta fakturerad tid 1h)
  Vid jour debiteras 1700 :-/h plus moms (minsta fakturerad tid 1h)

  Körersättning 140:-/mil plus moms
  Körersättning och körtid debiteras från Lomma där vi har vår serviceorganisation.

  Körtid debiteras som arbetstid.

  Grundkostnad (fakturering, inplanering, schemaläggning, lagerhållning och övrig administration) 235:- plus moms.
  Vid jour (lördag-söndag, helgdagar samt vardagar efter kl 1800, och före kl 0700) debiteras 1700:- plus moms.
  Grundkostnad debiteras vid all service utöver serviceavtal.

  Material mm debiteras enligt prislista

  Betalningsvillkor 10 dagar

  Vid avbokning av service senare än en arbetsdag före servicetillfället debiteras avtalad arbetstid för service om inte annat arbete kan bokas.

  I Sverige är priserna i SEK och i Danmark är de i DKK

  Rotavdrag

  • Rotavdrag dras bara på reparationer enligt lag samt vid servicearbete på minst två timmar arbete.
  • Om rotavdrag önskas vid reparationer (eller service) skall personnummer och fastighetsbeteckning skrivas i fritextrutan.
  • För tillkommande administrativt arbete kring fel med rotavdrag t.ex. vid felaktig information, omsökning etc debiteras 650:-/h plus moms. Minsta debiterbara tid är en timme.

  Vid problem kolla detta:

  • Rensa filter, läs manualen eller googla på YouTube för att se hur du ska göra.
  • Tänk på att säkerhetsventil för tappvarmvatten kan droppa ibland, detta är inget fel.
  • Kontrollera alla säkringar i din elcentral, även husets huvudsäkringar bör ses över. Ibland kan det se ut som om säkringarna är hela så kontrollera ordentligt och byt vid osäkerhet.
  • Öka eller minska värmekurva/inställningar om du vill höja eller sänka värmen.
  • Bryt strömmen till värmepumpen i 10 sekunder och slå till den igen.
  • Lufta radiatorer/element.
  • Lufta varmvattentank.
  • Fyll på vatten i radiatorsystem (ca 1bar).
  • Återställ motorskydd och säkringar i värmepumpen, se manual.
  • Återställ överhettningsskyddet i elkassetten (se bild nedan).
  • Skicka gärna ett mail till EkoEnergi AB ifall ovanstående punkter inte löser problemet!

  Vid avbokning av service senare än en arbetsdag före servicetillfället debiteras avtalad arbetstid för service om inte annat arbete kan bokas.

  I Sverige är priserna i SEK och i Danmark är de i DKK

  Fyll i kontaktformuläret för att boka service. Tyvärr kan vi inte boka service via telefon då vi oftast är utanför kontoret dagtid.

  Kontakt

  För snabb service, skriv i kontaktformuläret!

   Meny

   Kontakta oss

   Vi hjälper dig