logo
Offert- / kontaktförfrågan
Namn
E-postadress
Meddelande
Skriv in ordet från bilden till
vänster för att bekräfta.
Sök
Varför
En komplett installation av ett värmepumps eller pellets system kostar mellan 70 och 150 000* i normalvillan. Besparingen ligger på mellan 70-50% av dagens uppvärmningskostnader om du har el, gas eller olja.

Vi gör en försiktig kalkyl:
Antag uppvärmningskostnader på 35 000 SEK per år, vi installerar en värmepump för 100 000 SEK och uppvärmningskostnaderna blir efter installation 15 000 SEK. En besparing på 20 000 SEK per år. Om man lånar hela summan blir räntan 4500 SEK per år (4,5%). Man har alltså 15500 SEK kvar!

Öka komforten
Öka komforten Om man byter ut en anläggning som kanske är 20-30 år så ökar komforten genom färre driftsstörningar, jämnare värme, enklare och bättre styrning (idag kan du styra en värmepump med en mobil applikation!) och kanske kan man bli av med en sotig och skitig anläggning och använda pannrummet på annat sätt.
Öka värdet
Öka värdet Vid en försäljning av en villa eller en kommersiell fastighet räknar köparna ihop driftskostnaderna med räntekostnaderna för att bedöma vad de har råd med.
Om driftskostnaderna är lägre kan köparen därmed ta högre räntekostnader och därmed kan värdet på fastigheten öka.

Om vi tar räkneexemplet ovan. Vi investerade 100 000 SEK och sparade 20 000 SEK/år. Om vi omsätter besparingen till räntekostnader har vi potentiellt ökat värdet på fastigheten med 20 000 SEK/4,5% = 444 444 SEK, en bra investering! Kan man dessutom öka antalet kvadratmeter i huset genom att omvandla ett sotigt pannrum till något mer användbart så är det ytterligare ett plus!
Spara miljö
Spara miljö Spara Miljö Med en värmepump minskar du din energi förbrukning och därmed din miljöpåverkan med mellan en tredje och en femte del. Idén med värmepumpar är att använda den lagrade solenergin i marken, vattnet och luften och omvandla den till värme.

Med pellets används förnyelsebara energi källor. Merparten av bränslet hämtas från svenska skogar, där tillväxten är större än uttaget. Att du sedan kanske går från oljeeldning med allt skadligt fossil förbränning innebär gör miljön ytterligare en tjänst.
Spara pengar
Spara pengar En komplett installation av ett värmepumps eller pellets system kostar mellan 70 och 150 000* i normalvillan. Besparingen ligger på mellan 70-50% av dagens uppvärmningskostnader om du har el, gas eller olja.

Vi gör en försiktig kalkyl:
Antag uppvärmningskostnader på 35 000 SEK per år, vi installerar en värmepump för 100 000 SEK och uppvärmningskostnaderna blir efter installation 15 000 SEK. En besparing på 20 000 SEK per år. Om man lånar hela summan blir räntan 4500 SEK per år (4,5%). Man har alltså 15500 SEK kvar!
Kontoret i Lomma
EkoEnergi AB
Höjehus
234 35 Lomma
Telefon 040 - 53 46 30
Fax 040 - 41 46 21
Epost: info@ekoenergi.se
EkoEnergi i Ystad
Telefon 0411 - 52 40 70
Storgatan 41 271 72 Löderup
EkoEnergi i Lund
Telefon 046 - 15 70 40
Mercuriusgata 2 224 57 Lund
EkoEnergi i Höör
Telefon 0413 - 13 200
EkoEnergi i Landskrona
Telefon 0418 - 174 00
EkoEnergi i Dannmark
Försäljning och projektledning
Epost: danmark@ekoenergi.se
Telefon: +46 768 76 07 10
Fax: +46 40 41 46 21
Sociala medier
Öka komforten Öka värdet Spara miljö Spara pengar