logo
Offert- / kontaktförfrågan
Namn
E-postadress
Meddelande
Skriv in ordet från bilden till
vänster för att bekräfta.
Sök
Service
Vi servar alla märken på marknaden, och vi rekommenderar alltid 1 gång/år. Det bästa är att teckna ett serviceavtal
Vid en service, så kopplar vi in oss och mäter tryck och temperaturer, vi kontrollerar överhettning och underkylning samt hetgastemp.

Detta gör vi vid en service för att igensatta förångare eller kondensorer kan bidra till sämre verkningsgrad och högre driftskostnader.
Fel temperaturer, fel överhettning eller underkylning tyder ofta på att där är något fel i maskinen och detta kan i slutändan leda till högre reparationskostnader
än om felet åtgärdas vid tidigt skedde. Övriga servicepunkter, i tillämpliga delar:
• Kontrollera givare
• Rensa filter/silar
• Lufta varmvattentank
• Fyll på vatten i radiatorsystem

Efter genomgången service så överlämnas protokoll med eventuella anmärkningar och förslag på åtgärder till beställaren.
För att behålla de garantier som medföljer vissa värmepumpar måste regelbunden service göras på din värmepump. Serviceprogrammet är utformat för att vid rätt tillfälle kontrollera och värmepumpens funktion och minska risken för driftstopp. Beställ gärna service under sommarhalvåret så undviker du driftsstörningar under vinterhalvåret då vi har som mest att göra. Serviceavtalet ger dig även tillgång till jour och prioritetsgaranti.

Våra servicetekniker har mångårig erfarenhet av värmepumpar. De har kylbehörighet klass 1 och oftast även elbehörighet.

Kostnader

Årligt serviceavtal:
-villa värmepump 1900:-/år
-Luft-luft 1500:-/år
-fastighetsvärmepump pris offereras

Timdebitering 740:-/h plus moms (minsta fakturerad tid 1h)

Vid jour debiteras 1100 :-/h plus moms (minsta fakturerad tid 1h)

Körersättning 85:-/mil plus moms
Körersättning och körtid debiteras från plats där föregående servicebesök ägt rum (inom rimliga gränser) alternativt från Lomma.

Körtid debiteras som arbetstid.

Grundkostnad (fakturering, inplanering, schemaläggning, lagerhållning och övrig administration) 185:- plus moms.
Vid jour (lördag-söndag, helgdagar samt vardagar efter kl 1800, och före kl 0700) debiteras 1320:- plus moms.
Grundkostnad debiteras vid all service utöver serviceavtal.

Jourtelefon: 0733923507


Material mm debiteras enligt prislista

Betalningsvillkor 10 dagar
Serviceanmälan
Namn
Ort
Telefon
E-postadress
Märke
Meddelande
Skriv in ordet från bilden till vänster för att bekräfta.
Kontoret i Lomma
EkoEnergi AB
Höjehus
234 35 Lomma
Telefon 040 - 53 46 30
Fax 040 - 41 46 21
Epost: info@ekoenergi.se
EkoEnergi i Ystad
Telefon 0411 - 52 40 70
Storgatan 41 271 72 Löderup
EkoEnergi i Lund
Telefon 046 - 15 70 40
Mercuriusgata 2 224 57 Lund
EkoEnergi i Höör
Telefon 0413 - 13 200
EkoEnergi i Landskrona
Telefon 0418 - 174 00
EkoEnergi i Dannmark
Försäljning och projektledning
Epost: danmark@ekoenergi.se
Telefon: +46 768 76 07 10
Fax: +46 40 41 46 21
Sociala medier